Mẫu đơn xin chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở mới nhất 2022

Hiện nay việc chuyển đổi đất trông cây lâu năm sang đất ở đang được nhiều người nhiều người tìm hiểu. Việc chuyển đổi người dân có thể tham khảo mẫu đơn xin chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở mới nhất tại Chợ Trời.

Khi dân số gia tăng, nhu cầu về đất ở ngày càng tăng cao. Vì thế, vấn đề chuyển đổi các loại đất nông nghiệp, đặc biệt là đất CLN đất ở được quan tâm rất nhiều. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đơn xin chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở năm 2022 chính xác nhất.

Tại sao phải xin chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang ở?

Sử dụng đúng mục đích là một trong những nguyên tắc bắt buộc phải thực hiện khi sử dụng đất. Vì vậy mọi người cần căn cứ vào tính chất của đất (mục đích sử dụng) mà sử dụng theo đúng quy định.

mau-don-xin-chyen-doi
Mẫu đơn xin chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở mới nhất

Hành vi sai phạm khi sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý vi phạm hành chính và có nghĩa vụ khôi phục đất về trạng thái ban đầu của nó.

Căn cứ theo khoản 1, điều 57 Luật đất đai 2013, có 7 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong đó có trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp. Vì thế, đất trồng cây lâu năm là đất nông nghiệp, khi muốn chuyển đổi thành đất ở cần phải làm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Mẫu đơn xin chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Đơn xin chyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

..., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ...................

1. Tên người xin cho phép chuyển mục đích sử đất: .............................................

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………...

3. Địa chỉ liên hệ:.................................................................….................

……………………………………………………………………………….

4. Địa điểm khu đất:......................................................................................

5. Diện tích (m2):..........................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích: ………………………………………………

7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có): 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)


Bạn có thể nhấn vào ĐÂY để tải file word về máy

Các bước thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ theo mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến cơ quan tài nguyên và môi trường; hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cơ quan thuế

Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cơ quan thuế và theo hướng dẫn của cơ quan tài nguyên và môi trường nơi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 3: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan tài nguyên và môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.