Lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở là bao nhiêu?

Hiện nay, do nhu cầu về đất ở ngày càng gia tăng nên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là rất cao. Trong đó, vấn đề về lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở được rất nhiều người quan tâm? 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai 2013, khi chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành đất ở, người sử dụng đất phải đóng phí theo quy định của pháp luật.

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở có mất phí không?

Thứ nhất, người sử dụng đất phải nộp phí sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Sau khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, người sử dụng đất cần phải nộp thuế sử dụng đất ở thuộc phạm vi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở
Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Do đó, khi chuyển  đất trồng cây lâu năm thành đất ở thì người sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng, thuế sử dụng đất ở và lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, người xin chuyển mục đích sử dụng đất khi đăng ký biến động đất đai còn phải nộp các khoản phí khác (nếu có) như lệ phí trích đo thửa đất, lệ phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở là bao nhiêu?

Lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở gồm các khoản phí như sau:

Tiền sử dụng đất cây lâu năm

Việc chuyển đất trồng cây lâu năm thành đất ở được xác định là trường hợp chuyển đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Trường hợp đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất được chuyển thành đất ở thì tiền sử dụng đất sẽ bằng hiệu số giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định.

Đất trồng cây lâu năm có lên được thổ cư không ?
Đất trồng cây lâu năm có lên được thổ cư không ?

Tiền sử dụng đất xác định như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng theo giá đất ở – Tiền sử dụng theo giá đất nông nghiệp

Lệ phí trước bạ

  • Lệ phí trước bạ được tính theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP:
Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ (%)

Trong đó:

  • Giá tính lệ phí trước bạ đất đai được xác định như sau:
  • Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất (đồng) = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m²) x Giá 1m² (đồng/m²) tại Bảng giá đất

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ đối với nhà, đất là 0,5%.

Lệ phí đăng ký biến động đất đai

Lệ phí đăng ký biến động đất đai bao gồm: 

Lệ phí đo đạc: Lệ phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tối đa không quá 1.500 đồng/m² theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC.

Phí thẩm định hồ sơ: Phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất quy định.

Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Phí phải nộp khi cấp bìa mới. Ở mỗi tỉnh thành khác nhau mức thu sẽ khác, nhưng hầu hết đều có giá dưới 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

Bài viết trên đã cung cấp đến bạn những thông tin cần thiết về lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Mong rằng thông qua bài viết bạn có thể nắm rõ được những vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở.