4 lỗi viết CV xin việc khiến bạn 'mất điểm' với nhà tuyển dụng
4 lỗi viết CV xin việc khiến bạn "mất điểm" với nhà tuyển dụng
Để ghi điểm với nhà tuyển dụng và có cơ hội giành được công việc yêu thích, thì ngoài một lý lịch đẹp bạn cũng cần tránh những lỗi viết CV xin việc phổ biến sau đây
Xem thêm