Đất trồng lúa nước là gì ? Đất trồng lúa nước có xây nhà được không?
Đất trồng lúa nước là gì ? Đất trồng lúa nước có xây nhà được không?
Tại Việt Nam, diện tích đất nông nghiệp chiếm đến 80%, trong đó diện tích trồng lúa là lớn nhất. Nhiều người vẫn tò mò: Đất trồng lúa là gì? Đất trồng lúa nước có xây nhà được không?
Xem thêm