Đăng kiểm ô tô lần đầu và những điều cần lưu ý
Đăng kiểm ô tô lần đầu và những điều cần lưu ý
Để được phép tham gia lưu thông trên đường thì sau khi mua xe ô tô, bạn phải hoàn tất thủ tục đăng kiểm theo quy định. Dưới đây là một số lưu ý khi đăng kiểm ô tô lần đầu.
Xem thêm