(Cập nhật) Quy định về chi phí đăng kiểm ô tô các loại năm 2023
(Cập nhật) Quy định về chi phí đăng kiểm ô tô các loại năm 2023
Để được phép tham gia lưu thông trên đường thì các chủ xe ô tô phải hoàn tất thủ tục đăng kiểm theo quy định. Dưới đây là các chi phí đăng kiểm ô tô mới nhất năm 2023.
Xem thêm