Để chúng tôi hỗ trợ bạn nhanh chóng và hiệu quả hơn, vui lòng mô tả chi tiết thông tin bạn cần hỗ trợ, cùng với số điện thoại và email bạn đang đăng tin trên chợ trời.

Một số câu hỏi thường gặp

1. Tại sao tài khoản của tôi không đăng nhập được

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi aliquam ducimus quidem tempora illo nulla eligendi quam ullam accusamus culpa neque, cumque aperiam corrupti magni. Ullam quidem labore praesentium quasi.

2. Đăng tin VIP như thế nào

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi aliquam ducimus quidem tempora illo nulla eligendi quam ullam accusamus culpa neque, cumque aperiam corrupti magni. Ullam quidem labore praesentium quasi.

3. Người bán lừa đảo, phải làm thế nào?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi aliquam ducimus quidem tempora illo nulla eligendi quam ullam accusamus culpa neque, cumque aperiam corrupti magni. Ullam quidem labore praesentium quasi.

4. Vấn đề tài khoản, nạp rút tiền?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi aliquam ducimus quidem tempora illo nulla eligendi quam ullam accusamus culpa neque, cumque aperiam corrupti magni. Ullam quidem labore praesentium quasi.

5. Tài khoản bán chuyên với cá nhân khác gì nhau?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi aliquam ducimus quidem tempora illo nulla eligendi quam ullam accusamus culpa neque, cumque aperiam corrupti magni. Ullam quidem labore praesentium quasi.
Xem thêm ở trung tâm trợ giúp

Ngoài ra bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua

+84 377666468
hotro@chotroi.vn